"tủ lạnh" - Muốn sử dụng tủ lạnh bền bỉ, hạn chế cháy nổ, tiết kiệm điện tối ưu, tuyệt đối không đặt 3 đồ vật sau