#

"trường giang nhã phương làm từ thiện" - Tin trưa 3/10: Thái độ của vợ cũ khi Mr Đàm công khai con trai, đỏ mặt với cảnh nóng của Lan Ngọc