"trường giang nhã phương" - Trường Giang dầm mưa làm ruộng khiến đàn em hốt hoảng, phản can ngăn