#

"trường giang" - CĐM ‘đào’ lại phát ngôn của Trường Giang nhận xét về Trấn Thành giữa ồn ào