#

"trưởng đoàn bông sen sài gòn" - CĐM phát hiện trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn từng khen Minh Béo vào vai Đức Phật trước khi ‘quay xe’