"trúng số" - Người đàn ông sung sướng vỡ òa khi trúng số hơn 24 tỷ đồng

Người đàn ông sung sướng vỡ òa khi trúng số hơn 24 tỷ đồng

2 ngày trước
Nhờ được mẹ tặng tấm thiệp Valentine, bên trong kèm theo tấm vé số mà người đàn ông đã trúng hơn 24 tỷ đồng.