#

"trung nguyên đặng lê nguyên vũ" - Tham vọng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ âm thầm làm trong nhiều năm qua, khiến Việt Nam tự hào