#

"trực thăng" - Đại thắng Chelsea, fan M.U vẫn thuê trực thăng đòi tống cổ chủ tịch