"trong trắng" - Người Trung Quốc xưa có cách kiểm tra trinh tiết cực dị, chỉ cần 'mây mưa' cả thế giới đều sẽ biết

Người Trung Quốc xưa có cách kiểm tra trinh tiết cực dị, chỉ cần 'mây mưa' cả thế giới đều sẽ biết

2 tháng trước
Khi chưa có các phương pháp khoa học, người Trung Quốc xưa làm cách gì để kiểm tra trinh tiết một cô gái? Cách làm dưới đây rất đơn giản nhưng cũng đủ khiến các thiếu nữ e thẹn khi tham gia test.