#

"trộm cắp" - Hết trộm xe, trộm chó, giờ còn có cả trộm giấy vệ sinh