#

"triều tiên" - Triều Tiên thông báo việc đã xây dựng thành công lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới