#

"trau cay bitcoin" - 450 triệu mua 1 'đồng xu': Lỗ đậm phá sản, dỡ nhà bán trâu