#

"trấn thành hồi chưa nổi tiếng" - Ngỡ ngàng trước độ ‘chất chơi’ của Trấn Thành 18 năm trước , khác xa so với hiện tại