"trần đáo" - Mãnh tướng bí ẩn nhất thời Tam Quốc: Địa vị cao hơn Quan Vũ nhưng không một sử gia nào dám nhắc đến

Mãnh tướng bí ẩn nhất thời Tam Quốc: Địa vị cao hơn Quan Vũ nhưng không một sử gia nào dám nhắc đến

3 tháng trước
Dù là người tài giỏi có thừa, rất được Lưu Bị trọng dụng, nhưng vị tướng này lại không được nhắc đến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, các sử gia cũng không nói về ông. Lý do là gì?