"trăn amazon" - Một con trăn nặng 200 kg mới được phát hiện ở Amazon, tại sao ở Amazon lại có nhiều trăn đến vậy?

Một con trăn nặng 200 kg mới được phát hiện ở Amazon, tại sao ở Amazon lại có nhiều trăn đến vậy?

3 tháng trước
Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện một con trăn khổng lồ nặng 200kg ở sâu trong rừng nhiệt đới Amazon! Đầu của con trăn khổng lồ này to bằng đầu người khiến người ta phải kinh ngạc trước sự kỳ diệu và sức mạnh của thiên nhiên.