"tra cứu mã định danh" - Mã số định danh cá nhân và số căn cước công dân có giống nhau không? Làm thế nào để tra cứu?

Mã số định danh cá nhân và số căn cước công dân có giống nhau không? Làm thế nào để tra cứu?

8 tháng trước
Mã số định danh cá nhân là gì? Mã số định danh cá nhân có giống với căn cước công dân hay không? Làm thế nào để tra cứu mã số định danh cá nhân nếu chưa biết?