#

"toyota raize 2022" - ‘Kẻ hủy diệt’ Toyota Raize 2022 sắp trình làng với thiết kế dự kiến ‘hất tung cẳng’ Kia Sonet