#

"touch id" - Các Bài viết về touch id

iPhone 15 và iPhone 16 vẫn tụt hậu so với smartphone Android ở tính năng hữu ích cho người dùng này

iPhone 15 và iPhone 16 vẫn tụt hậu so với smartphone Android ở tính năng hữu ích cho người dùng này

(Techz.vn) Hé lộ tính năng bảo mật đã rất phổ biến trên smartphone Android nhưng Apple vẫn sẽ chưa đưa nó lên iPhone 15 thậm chí là iPhone 16 trong 2-3 năm tới.