"top 3 thành phố không khí sạch" - Lọt top 3 thành phố không khí sạch nhất Đông Nam Á, địa phương nào của Việt Nam làm nên kỳ tích?

Lọt top 3 thành phố không khí sạch nhất Đông Nam Á, địa phương nào của Việt Nam làm nên kỳ tích?

2 tháng trước
Vì sao Trà Vinh lọt top 3 thành phố có không khí sạch nhất Đông Nam Á, thiên nhiên và môi trường tại địa phương này có gì đặc biệt?