#

"tổng thống nga putin" - Giật mình khi nhìn lại lời tiên tri của Vanga về Tổng thống Putin, khiến giới phương Tây 'tái mặt'