#

"tình trẻ của lệ quyên" - Lệ Quyên gay gắt đay nghiến kẻ mỉa mai cô để tình trẻ 'lợi dụng', nói 1 câu sâu cay về tiền bạc