#

"tin xe trưa" - Tin xe trưa 7/9: 'Con cưng' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất, Đối thủ Wav