#

"tin tưởng" - 2 người ở quán cơm Tin Cậy và Tin Tưởng xảy ra xô xát khiến con rể của chủ quán tử vong