"tiệm cận" - iPad, iPod đắt hàng dịp... Tết thiếu nhi

iPad, iPod đắt hàng dịp... Tết thiếu nhi

11 năm trước
Mặc dù các sản phẩm công nghệ như iPad, iPod đang vào mùa ế ẩm nhưng ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, dân buôn được dịp xả hàng khi nhu cầu mua sắm quà tặng chuyển hướng sang đồ hi-tech.Giãy đành đạch đòi mẹ mua