#

"thủy tiên nợ 17 tỷ" - Nóng: Nhân viên tài chính tung bằng chứng ca sĩ TT nợ 17 tỷ ngay trước khi đi từ thiện?