#

"thương tín mắc covid-19" - Dư luận thắc mắc NS Thương Tín đã dùng 800 triệu được ủng hộ làm gì đến mức không còn tiền ăn?