#

"thương tín" - Diễn viên Thương Tín khó khăn vẫn biếu đồng nghiệp tiền, tình trạng sau cơn đột quỵ như thế nào?