#

"thương tín" - NS Thương Tín ổn định lại sức khỏe, xuất hiện tươi tắn sau cơn đột quỵ giữa đường