#

"thương mại" - NGHIÊN CỨU CỦA UPS DỰ BÁO THƯƠNG MẠI GIỮA VN VÀ KHU VỰC NỘI Á SẼ TĂNG HƠN 40 PHẦN TRĂM VÀO NĂM 2023

  • NGHIÊN CỨU CỦA UPS DỰ BÁO THƯƠNG MẠI GIỮA VN VÀ KHU VỰC NỘI Á SẼ TĂNG HƠN 40 PHẦN TRĂM VÀO NĂM 2023
    NGHIÊN CỨU CỦA UPS DỰ BÁO THƯƠNG MẠI GIỮA VN VÀ KHU VỰC NỘI Á SẼ TĂNG HƠN 40 PHẦN TRĂM VÀO NĂM 2023

    ​​​​​​​Theo một nghiên cứu do UPS công bố, giá trị thương mại giữa Việt Nam và 11 thị trường trọng điểm châu Á có thể tăng đáng kể vào năm 2030. Nghiên cứu “Clearing the Runway for Intra-Asia Trade” (tạm dịch “Khai thông tuyến đường thương mại nội Á”) đã nêu rõ các động lực tăng trưởng thương mại, các khó khăn thách thức và chỉ ra hành động cần thiết của các bên liên quan nhằm mở ra cơ hội phát triển vào năm 2030.

  • Linux: Chặng đường thần tốc 20 năm
    Linux: Chặng đường thần tốc 20 năm

    Ra đời từ một “thú vui riêng”, sau 20 năm, Linux đã không còn là “thú vui riêng” của nhà sáng lập, mà trở nên to lớn và chuyên nghiệp, xuất hiện khắp mọi nơi từ xe hơi, máy bay, thị trường chứng khoán đến TV….