"thuế tncn" - Những người không phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2023, ai cũng nên nắm chắc kẻo mất quyền lợi

Những người không phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2023, ai cũng nên nắm chắc kẻo mất quyền lợi

5 tháng trước
Một số người sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong năm 2023. Đó là những trường hợp có thu nhập chưa đạt đến ngưỡng quy định, số thuế phải nộp sau quyết toán bé hơn hoặc bằng 50 nghìn đồng.