"thu trang" - NSND Hồng Vân bất ngờ muốn 'xuống tóc' sau khi đóng phim của Thu Trang, lý do khiến ai nấy bái phục