#

"thông tin" - Fanpage báo CAND thông tin vụ từ thiện của Thủy Tiên, CĐM liên tục đặt ra câu hỏi về 1 chi tiết