#

"thông minh" - Samsung Rugby có thể chống nước với giá khoảng 2 triệu đồng