#

"thông báo tin vui" - Ninh Dương Lan Ngọc thông báo ‘tin vui’ lớn sau thời gian dài mong chờ, khán giả đồng loạt chúc mừng