"thiều bảo trâm" - Thiều Bảo Trâm lên tiếng bảo vệ bạn trai mới, đính chính một loạt tin đồn ác ý trong 3 năm qua