#

"thiều bảo trâm" - Ảnh sao 28/10: Vợ chồng NSND Công Lý xuất ngoại; Lý Nhã Kỳ sang Quatar