#

"thiền am bên bờ vũ trụ" - Thông tin mới về vụ lấy mẫu ADN của 27 người tại Tịnh thất Bồng Lai