"thi nại am" - Tác giả Thủy Hử vì viết truyện mà đi tù, được học trò cưng cứu ra bằng tác phẩm Hậu Thủy Hử