#

"thế thành" - Thúy Diễm bất ngờ chơi lớn khi 'cắt phăng' tóc dài, Lương Thế Thành liền muốn 'cho ra đường ngủ’?