#

"thế giới thiên long hoàn mỹ" - Karik hóa Tiêu Dao, kêu gọi game thủ cùng khám phá Thiên Long Bát Bộ 2 VNG