"thẻ cccd" - Năm 2024, 6 trường hợp bắt buộc làm lại CCCD gắn chip dù còn hạn sử dụng, không thực hiện có thể mất tiền