#

"thầy của trấn thành" - Quyền Linh xót xa, chạnh lòng về cuộc sống côi cút, không vợ không con của thầy Trấn Thành