#

"thanh lý ô tô" - Các Bài viết về thanh lý ô tô

Ngân hàng tiếp tục thanh lý ô tô giá rẻ để thu hồi nợ xấu

Ngân hàng tiếp tục thanh lý ô tô giá rẻ để thu hồi nợ xấu

(Techz.vn) Thời gian gần đây các ngân hàng liên tục thanh lý tài sản thế chấp của các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đúng thời hạn. Trong đó những tài sản được thanh lý thường là bất động sản, ô tô, bao gồm cả xe con, xe tải và xe khách….