"thái tử tất đạt đa" - Nơi Đức Phật chào đời thuộc quốc gia nào hiện nay? Vừa ra khỏi bụng mẹ ngài đã nói câu gì?

Nơi Đức Phật chào đời thuộc quốc gia nào hiện nay? Vừa ra khỏi bụng mẹ ngài đã nói câu gì?

2 tháng trước
Nơi Đức Phật được Hoàng hậu Ma Da (Maya) sinh ra là vườn Lâm Tỳ Ni. Khu vườn này thuộc quốc gia nào hiện nay?