#

"tesla." - Ngủ dậy thấy siêu xe đậu ở sân, chưa kịp mừng thì nhận ngay cái kết “đắng”