#

"tên làng lạ" - Bật mí ngôi làng có tên độc lạ nhất Việt Nam: Do vua Lý đặt, 99% phụ nữ nghe qua phải 'đỏ mặt'