#

"tập đoàn Yahoo" - Doanh thu sụt giảm gần 1 tỷ USD, liệu có ai còn thèm muốn Yahoo?