#

"tập cận bình" - Làn sóng tẩy chay Trung Quốc lan khắp châu Âu, ông Tập Cận Bình nhận thêm đòn đau từ đồng minh Mỹ