#

"tang truong" - 1 triệu xe điện Volvo sẽ "phủ sóng" khắp thế giới vào năm 2025

  • Google Play tăng trưởng tốt , AppStore vẫn dẫn đầu doanh thu
    Google Play tăng trưởng tốt , AppStore vẫn dẫn đầu doanh thu

    Đây là một bước tiến chậm chạp của Google Play Store . So với tốc độ tăng trưởng mà Android đạt được trên thị trường, việc Play Store đã tụt lại phía sau cũng chứng minh cho việc người dùng Android đang đắn đo khi trả tiền mua ứng dụng. Mặc dù vậy, những con số cũng cho thấy Google Play đang tăng trưởng đúng hướng . AppStore của Apple hiện vẫn đang dẫn đầu về doanh thu , nhưng lý do cho việc này không phải hoàn toàn như bạn nghĩ .

  • Thị trường Smartphone tăng trưởng 38% trong quý 2 - 2012
    Thị trường Smartphone tăng trưởng 38% trong quý 2 - 2012

    Công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics cho biết thị trường điện thoại thông mình sẽ tăng trưởng thêm 38\% trong quý thứ hai của năm 2012, mặc dù công ty này cũng đưa ra cảnh báo rằng sự tăng trưởng có thể ngừng lại do điều kiện kinh tế bất ổn trong khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á