"tăng thanh hà làm dâu" - Làm dâu nhà 'ông vua hàng hiệu' của tập đoàn ngàn tỷ, Tăng Thanh Hà có lối tiêu tiền gây ngỡ ngàng