#

"tân hoàng minh" - Các Bài viết về tân hoàng minh

Tiết lộ số tiền khủng công ty của bầu Thụy phải trả lại cho Tân Hoàng Minh, lý do mới gây bất ngờ

Tiết lộ số tiền khủng công ty của bầu Thụy phải trả lại cho Tân Hoàng Minh, lý do mới gây bất ngờ

(Techz.vn) – Theo yêu cầu của Bộ Công an, công ty của Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) sẽ phải hoàn trả lại một số tiền lớn cho phía Tân Hoàng Minh.