#

"taeyang" - BLACKPINK bắt chước meme nổi tiếng của Taeyang ngay trong concert, Jisoo gây thích thú